Архів

ОПИСОВИЙ ЗВІТ

Вінницької обласної правозахисної організації

«Джерело надії»

ВОПО «Джерело надії» про реалізацію проекту «Оптимізація співпраці влади, НУО і місцевих громад Вінницької області з питань покращення ідентифікації чоловіків, постраждалих від торгівлі людьми» протягом 10 листопада 2009 року – 10 лютого 2010 року.

Реалізацію проекту розпочато у листопаді 2009 року.

Партнером у проекті ВОПО «Джерело надії» виступило обласне управління у справах сім’ї та молоді Вінницької обласної державної адміністрації. Згідно із листом-розпорядженням заступника голови Вінницької обласної держадміністрації Спірідонової Л.М. на семінари-тренінги, заплановані даним проектом, були запрошені голови та секретарі сільських і селищних рад, активісти сільських громад, службовці різних районних відділів та служб, дотичних до виконання Державної програми протидії торгівлі людьми, представники органів внутрішніх справ, ЗМІ, соціальні працівники, представники органів місцевого самоврядування. Підбір учасників тренінгів та надання приміщень для проведення заходів за нашими рекомендаціями здійснювали начальники відділів у справах сім’ї, молоді та спорту районних державних адміністрацій.

На початку проекту з метою інформування громадськості Вінниччини про початок проекту та підвищення ефективності роботи всіх ланок влади, місцевих громад та НУО був проведений круглий стіл із представниками влади, органів місцевого самоврядування, НУО та ЗМІ: «Протидія торгівлі людьми у Вінницькій області. Ідентифікація чоловіків постраждалих від торгівлі людьми. Подолання стереотипів», який відбувся 27 листопада у м.Вінниці у приміщенні Вінницької районної державної адміністрації. Для участі в заході були запрошені начальники та заступники всіх обласних управлінь, що приймають участь у виконанні Державної програми протидії торгівлі людьми, громадські організації – партнери, голови сільських та селищних рад. Під час заходу голова правління ВОПО «Джерело надії» Студілко А.В. презентувала проект та поділилась напрацюваннями власного досвіду по ідентифікації чоловіків, постраждалих від торгівлі людьми та по особливостям їх реінтеграційного процесу. У ході висвітлення та обговорення завдань проекту між учасниками «круглого столу» відбувся якісний обмін новою інформацією, статистичними даними, поновлено міжособистісні стосунки.

Цікавою стала інформація підготовлена заступником начальника управління у справах сім’ї та молоді Вінницької ОДА Богдановою Н.М., яка висвітлила хід реалізації обласної програми протидії торгівлі людьми та презентувала результати анкетування різних категорій працюючого населення Вінницької області. За її дослідженням найбільший відсоток тих, хто активно шукає можливість будь-якої роботи за кордоном серед будівельників, кухарів, перукарів, офіціантів та військовослужбовців(!). Начальник відділу організації профорієнтаційної роботи Вінницького обласного центру зайнятості О.Я.Недзельська серед іншого відзначила досвід співпраці з ВОПО «Джерело надії» та велику популярність у непрацюючого населення області семінарів з попередження неврегульованої міграції, протидії торгівлі людьми та негативним наслідкам нелегальної міграції, які проводились тренерами ВОПО «Джерело надії». Під час круглого столу також пропонувались до обговорення ефективні форми взаємодії державних, неурядових, правоохоронних структур та сільських громад у подоланні стереотипів, попередженні торгівлі людьми серед чоловіків та методи співпраці по ідентифікації та перенаправленню чоловіків, постраждалих від торгівлі людьми.

Згідно із планом заходів по проекту, протягом 10 листопада 2009року – 10 лютого 2010 року проведено 4 семінари – тренінги на тему: «Попередження торгівлі людьми серед чоловіків. Ідентифікація постраждалих чоловіків» у Жмеринські РДА, Тиврівській РДА, Барській РДА, Гайсинській РДА. До участі у даних тренінгах запрошувались особи,впливові на мешканців громад: голови та секретарі сільських та селищних рад, працівники районних соціальних служб для сім’ї та молоді, працівники відділів у справах сім’ї та молоді, співробітники правоохоронних органів, ЗМІ. Важливо відмітити, що всі заняття проводились у атмосфері розуміння важливості та актуальності проблеми для країни в цілому і, зокрема, для мешканців Вінницької області, особливо її сільського населення. Учасники семінарів – тренінгів активно включались в дослідження та аналіз проблеми, давали зворотній зв’язок.

Найбільшу зацікавленість викликали історії, що трапились із чоловіками – нашими земляками.

Проведення семінарів-тренінгів: «Попередження торгівлі людьми серед чоловіків. Ідентифікація постраждалих чоловіків» включали в себе базові завдання:

- сприяння кращому розумінню проблеми торгівлі людьми серед чоловіків;

- підвищення рівня поінформованості представників місцевих громад стосовно проблеми торгівлі людьми серед чоловіків;

- сприяння кращому розумінню активістами місцевих громад їх ролі та значення в безпечній міграції заробітчан у процесі пошуку роботи та в протидії торгівлі людьми серед чоловіків;

- набуття навичок ідентифікації постраждалих чоловіків через індикатори МОП;

зміцнення потенціалу місцевих громад у боротьбі з торгівлею людьми серед чоловіків;

- налагодження системи переадресації чоловіків, постраждалих від торгівлі людьми, для надання їм допомоги;

- посилення координації та співпраці влади, НУО та місцевих громад у вирішенні проблеми торгівлі людьми серед чоловіків, а також у покращенні ідентифікації чоловіків, постраждалих від торгівлі людьми;

- налагодження зв’язку із місцевими громадами для локалізації проблеми торгівлі людьми серед чоловіків, якщо така виникла, чи може виникнути у майбутньому;

- збільшення кількості ідентифікацій чоловіків, постраждалих від торгівлі людьми.

План занятьпобудованотаким чином, щоб подача теоретичного матеріалу чергувалась із вправами та практичними заняттями, для ефективнішого засвоєння матеріалу. Замість знайомства проводилась вправа «Країна моїх мрій». Кожен учасник називав своє ім’я, а також країну, яку найбільше хоче відвідати; потім всі згадували, які емоції викликали ці мрії, для того, щоб краще зрозуміти і не засуджувати людей, з якими стались прикрі випадки потрапляння у рабство. Далі учасники відповідали на запитання тренера такого плану: «А хто знає мову країни своїх мрій?», «Хто знає закони, звичаї, традиції…?»

Головний акцент на початку зустрічі робився на особливостях безробітних чоловіків, перебуваючих у складному матеріальному становищі, в першу чергу, – психологічних (довірі, наївності, заниженому почуттю страху, заощадливості…) що ведуть найчастіше, до усних угод про роботу або до поверхневого та недбалого прочитання і підписання контрактів. Вся теорія підкріплювалась прикладами із життя.

Інформація про суспільні стереотипи постраждалих від торгівлі людьми акцентувала увагу учасників тренінгу на особливостях чоловічого рабства;

У наступному блоці визначались основні характеристики та причини трудової міграції; особливості врегульованої та неврегульованої міграції; торгівлю людьми серед чоловіків, як наслідок нелегальної міграції.

Далі слідував перегляд сюжету фільму«Небезпечна гра»та колективне спостереження за роллю та значенням вербувальника з коментуванням всіх небезпечних і типових дій злочинців, відслідковувався «ланцюг злочинних дій». Після цього пропонувались до розгляду та опрацювання «індикатори МОП» для набуття навичок ідентифікації постраждалих чоловіків та визначення різниці між ситуацією торгівлі людьми та нелегальним перевезенням мігрантів. Закріплювався даний інформаційний блок роботою у парах над двома випадками: обговорювались ситуації та робились висновки по представленим історіям по випадку торгівлі людьми і випадку нелегальної міграції.

Особливу зацікавленість виявили учасники тренінгу, визначаючи та опрацьовуючи психологічний портрет чоловіка – успішного заробітчанина та чоловіка – жертви торгівлі людьми. Після чого відбувалось дослідження у малих групах та презентація групових робіт із коментуванням.

Щоб узагальнити та ще раз повторити вже отримані навики проводилась вправа «Валіза в дорогу». У намальовану умовну валізу всі учасники тренінгу допомогали чоловікам – членам своєї місцевої громади, що збираються за кордон, скласти всі необхідні речі, що забезпечують і гарантують безпеку у чужій країні.

Закінчувався семінар – тренінг оглядом масштабів торгівлі людьми в Україні та презентацією роздаткових інформаційних матеріалів для подальшої роботи у напрямку запобігання торгівлі людьми серед чоловіків.

Проведені заняття показали, що схему подачі інформації обрано вдало. Учасники приймали активну участь у дослідженні явища торгівлі людьми серед чоловіків, обговоренні ланцюга злочинних дій торговців людьми та способів ідентифікації чоловіків, постраждалих від торгівлі людьми.

Варто відзначити неформальне відношення нашої цільової групи до теми даного проекту та зацікавленість у отриманні нових знань і навичок.

З метою максимального інформування населення про ризики та наслідки нелегальної міграції, про роботу спрямовану на запобігання торгівлі людьми серед чоловіків в кожну групу запрошувались представники ЗМІ. У місцевій пресі з’являлись статті та рубрики з інформацією по запобіганню торгівлі людьми та контактами організацій, що працюють у даному напрямку.

Найбільш активні журналісти готувались завчасно, і старались максимально використати тренерський ресурс, тому встигають записати інтерв’ю із організаторами. Так в м. Жмеринці, на основі інтерв’ю вийшло кілька передноворічних ефірів, з побажанням берегти себе і близьких у Новому році. У м. Бар група місцевого телебачення поєднала спілкування з тренером В.Засімовою і перегляд сюжетів фільму «Небезпечна гра» Ця інформація не просто прозвучала в місцевих новинах, а періодично використовувалась у повторах.