Працівники ВОПО “Джерело надії” взяли участь у тренінгу «Волонтерство. Командоутворення»

3-4 листопада в  м. Вінниця за фінансової підтримки проекту UNITER, PactInc відбувся тренінг «Волонтерство. Командоутворення», який проводила тренер Тетяна Миколаївна Литвинова.

 Мета тренінгу:

Підвищити спроможність молодих лідерів в організації та управлінні волонтерськими групами через засвоєння інструментів волонтерського менеджменту та командоутворення.

Завдання:

1.Сприяти різнобічному  розумінню сутності розвитку волонтерського руху.

2. Підвищити рівень обізнаності учасників/ць щодо інструментів волонтерського менеджменту по С.Маккарлі та Р.Лінчу

3. Надати поштовх для творчості, розширити погляд на шляхи можливого розвитку особистості та самореалізації для піднесення в подальшій роботі та взаємодії в команді.

    На тренінгу учасники ознайомились з сутністю і основними принципами волонтерства, волонтерського менеджменту.  Сформульовано мету, завдання та перші кроки роботи в розвитку волонтерства.  

    Ознайомились з декларацією волонтерів, прийнятою на 11-му Конгресі Міжнародної асоціації волонтерів в Парижі 14.09.1990р. та обговорили її в малих групах, співвідносячи з нашими реаліями та власним баченням волонтерства. При цьому відмітили, що не всі пункти декларації повністю відображають певний аспект. Наприклад, в одному з пунктів: Волонтерство – сприяє реалізації основних людських потреб на шляху побудови більш справедливого та мирного суспільства – було відмічено, що поняття справедливості неоднозначне для різних країн, з різним світоглядом, та й для кожної людини, зокрема. Тому внесли своє бачення цього моменту: замість «справедливого» – «…побудови гармонійного та гуманного суспільства». В пункті про «безкорисливі послуги волонтерів», потрібно враховувати їх мотивацію до волонтерства і тому, прийшли до думки, що краще б звучало «безоплатні послуги».

     Пройшли навчання по створенню волонтерської програми та взаємодії ланок : організація  – волонтер – клієнт  - на принципах врахування потреб кожного. І ефективним волонтерським менеджментом – є націлення саме на баланс потреб.

     Після ознайомлення та розроблення  схеми керування діяльністю волонтерів та плануванням волонтерського проекту, керівник ВОПО «Джерело надії» Алла Студілко заявила, що вже запланувала собі це, а також відмітила необхідність визначення відповідальної за волонтерство людини. Голова правління ГО «Ізвір»  Павло Стангрит, сказав, що підняти молодь, школярів на одноразову волонтерську діяльність не важко, а є важливим саме організувати її на постійній основі.

     Тренер Т. Литвинова також дала інформацію  по залученню волонтерів, принципи набору волонтерів та цілеспрямованого набору волонтерів, як проводити співбесіди з майбутніми волонтерами.

    Навчальна робота відбувалась з постійним виконанням різноманітних завдань, наприклад,  написати алгоритм залучення волонтерів для масових акцій, для виконання короткотермінових  простих видів робіт. Таким чином матеріал краще засвоювався.

    Особливу увагу було приділено мотивації волонтерів (пірамід Маслоу ), тому що саме від цього залежить набір волонтерів та розвиток волонтерської діяльності. А також, як зберегти кваліфікованих волонтерів, їх утримання,  визнання  та винагородження: Види винагородження, підбір способів визнання, відповідно до мотивації, правила  винагородження  волонтерів.

     Важливим етапом волонтерської діяльності є оцінювання і учасники групи отримали ці знання та навички. Було приділено увагу на управління ризиками.

     Окремим етапом тренінгу стало командоутворення: Робота на взаємодію в групах, виконання вправи «Зламані квадрати», лідерство в команді, стилі керівництва. Особливо сподобалось учасникам виконання вправ у малих групах. Важливим для себе відмітили ідентифікацію людини в команді, етапи становлення команди, критерії ефективності команди та ресурсність взаємодії  “Перемога-Перемога».

     На завершальному етапі тренінгу учасники підвели підсумки роботи та проговорили, як будуть використовувати отримані знання .

     Здебільшого це: організаційний розвиток, об’єднання ГО для виконання спільних проектів та подальшого навчання, волонтерський рух та особистісний розвиток. Відзначили, що підвищився рівень обізнаності учасників для створення сприятливого клімату в організації.

    

Мисаченко Наталія, Голова ВОО ВМГО

« Молодіжний центр працевлаштування»